Fortolkning

Introduktion

Når du skal fortolke en tale, handler det normalt om at samle dine pointer fra analysen for at sige noget overordnet om, hvordan tekstens virkemidler bidrager til at realisere dens intention

Der ligger altid en intention bag en tale; det er den, der er grunden til, at talen bliver holdt. I en retorisk analyse er dette punkt meget interessant, fordi intentionen er den hensigt, der ligger bag hele talen og de valgte virkemidler. Alt i talen er typisk tilpasset den intention, som afsenderen har med den. Det, du har fundet frem til i din analyse, bør naturligt lede frem til nogle pointer om intentionen bag.

Til eksamen vil du normalt kun blive bedt om at lave en fortolkning af sagprosa, hvis du går på enten STX eller HF. På HHX og HTX har man til gengæld ikke tradition for at bruge instruktionen “fortolkning” i forbindelse med sagprosa, men der vil alligevel være en forventning om, at du laver en slags opsamling på analysen og forholder dig til tekstens intention eller budskab (men det kan så eventuelt kobles sammen med din vurdering).

Hvad er intentionen?

Ifølge den klassiske retorik er der tre hovedformål: at informere, at underholde og at overbevise. En tale vil ofte rumme mere end én intention, men tit vil du kunne analysere dig frem til, at en er mere dominerende end de andre. Inden for politik vil det typisk være overtalelse, der er den primære hensigt, fordi en politiker selvfølgelig ønsker opbakning fra vælgerne til sine politiske synspunkter og mærkesager.

Et konkret eksempel på en tale med flere intentioner er den, som statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt på valgnatten d. 5. juni 2019, hvor blå blok gik massivt tilbage, og rød blok stod til at overtage regeringsmagten. Der er to intentioner i talen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind