Postmodernismen og Michael Strunge

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • 10
 • 16
 • 3824
 • PDF

Postmodernismen og Michael Strunge

Større opgave i dansk med en analyse af Michael Strunges to digte "Satellit" og "Den hæslige by".

Problemformulering:
1. Som det første led i opgaven redegøre for postmodernismen og Strunges liv og forfatterskab med særligt henblik på hans digtsamlinger.
2. Dernæst vil jeg med udgangspunkt i de to digte fra Strunge, Den hæslige by og Satellit, analysere/fortolke hans visioner og samfundskritik.
3. Endelig vil jeg vurdere de postmodernistiske træk i Michael Strunges to digte, Den hæslige by og Satellit, og diskutere om det er muligt at se, at digtene er skrevet i postmodernismen.

Studienets kommentar

En virkelig flot opgave, der kommer langt omkring. Analyserne af de to digte er forholdsvis korte; dette opvejes dog af sammenligningerne samt perspektiveringen til postmodernismen. Opgaven har en god struktur og er skrevet i et flydende og stort set fejlfrit sprog.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Postmodernismen 5
Strunges liv og forfatterskab 6
Michael Strunges første 6
Punken som inspiration 6
Mørke og lyse Strunge 7
Strunge takker af 7
Analyse og fortolkning 8
Satellit 8
Den hæslige by 9
Sammenligning 10
De postmodernistiske træk 11
Satellit 11
Den hæslige by 12
Sammenligning 12
Konklusion 13

Uddrag

Indledning
Forbrugsfesten i de glade 1960'ere og 1970'ere bliver i Danmark langsomt erstattet af et oprørsk og fattigt 1980'ere, som begynder at kunne mærke konsekvenserne af generøsiteten i den tidligere generation. De økonomiske kriser fra 1970'erne hænger stadig mørkt over landet og efterhånden bliver det tydeligt hvorfor 'fattig' bliver sat i sammenhæng med 1980'erne.

En ny generation af ungdommen, punkerne, opstår og udtrykker deres utilfredshed over den politiske afmagt, men også i litteraturen afspejles utilfredsheden og usikkerheden for fremtiden. Mange nye forfattere debuterer i slutningen af 1970'erne og starter den tid inden for litteraturen, som vi i dag kalder for postmodernismen. En af de første der formår at udtrykke punkernes desperation og utilfredshed over samfundet gennem litteraturen er den unge Michael Strunge, der debuterer i 1978, og hans poesi sætter selve den postmodernistiske litteratur i gang i Danmark.

Jeg vil i denne opgave starte med at redegøre for postmodernismen og Michael Strunges liv og forfatterskab med særligt henblik på hans digtsamlinger. Senere i opgaven vil jeg analysere og fortolke Michael Strunges visioner og samfundskritik i de to valgte digte, ”Den hæslige by” og ”Satellit”, fra henholdsvis digtsamlingerne, Livets Hastighed og Vi folder drømmens faner ud. Til slut vil jeg vurdere de postmodernistiske træk i Michael Strunges to digte, Den hæslige by og Satellit, og diskutere om det er muligt at se digtene er skrevet i den postmodernistiske tid. Jeg vil runde af med en sammenfattende konklusion over det jeg er kommet frem til.

(...)

Den hæslige by
Digtet, ”Den hæslige by” fra Vi folder drømmens faner ud, handler om vores moderne verden og livsstil, med Michael Strunges øjne. Strunge skriver om en by, der symboliserer vores samfund, hvor kærlighed og drømme er bandlyste og forbudte og hvor arbejdet i fabrikkerne har taget over hverdagen . Strunge omtaler menneskene i samfundet(byen) som døde i levende kroppe(robotter) og han kritiserer det moderne samfund stærkt, ved negative og nymoderne ord som: neonøjne, flaxer, udvexler, dødedisco. Michael Strunge omtaler i digtet et håb om forandring to steder i digtet, en ”drift”, men som det ene sted er fastspændt og bedøvet på en våd seng ”I det fjerneste rum” og det andet bliver afleveret i ”visse hjernedele omfattende minder om barndom, kærlighed og drift mod stjerne og oprør”.
Denne drift i digtet kan forstås som samfundets oprøre, Michael Strunge, der prøver at skrige sandheden ud, men i stedet bliver ”fastspændt til en stinkende våd seng” på sindssygehospitalet og dem, der endnu er menneske, hører ham, men ved ikke hvordan de skal takle de ”fragmenter af endnu fri bevidsthed” af frygt for at ende som ”driften”(Michael Strunge). De hvide patienter på sindssygehospitalet, kan tolkes som værende samfundets unge modstandere – dem som sammen med Michael Strunge, ”driften”, ikke vil finde sig i ”Den hæslige by”s moderne og teknologiske udvikling og de bliver derfor stemplet som sindssyge... Køb adgang for at læse mere

Postmodernismen og Michael Strunge

[2]
Bedømmelser
 • 09-02-2017
  Ok opgave, gode analyser
 • 15-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  lkamsdfl maslkdfm laskdf mlkasdm f