Fortællertyper

Her giver vi dig et overblik over de forskellige fortællertyper, du kan støde på i en roman. Det er et vigtigt element af enhver romananalyse, at du har styr på fortællertypen, og det kan være en hjælp til at trække din karakter …

...

...

Jeg-fortæller

En ofte benyttet fortællertype i en roman er jeg-fortælleren, også kaldet førstepersons-fortæller. Her er der altså tale om et ”jeg”, som vi oplever romanens begivenheder igennem.

En jeg-fortæller har ofte følgende effekt i en roman:

  • Personligt indtryk. Som læsere oplever vi verden gennem jeg-fortælleren og dennes tanker og følelser. På den måde får vi et personligt indtryk af romanens begivenheder, fordi alt ses gennem jeg-fortællerens øjne.
  • Identifikation. Ofte vil læseren have let ved at identificere sig med jeg-fortælleren, fordi vi oplever verden gennem dennes indre tanker og oplevelser.
  • Begrænset viden for læseren. Vores viden om romanens begivenheder og de øvrige personer er begrænset til jegets iagttagelser og viden. Derfor kan det i nogle romaner forekomme, at andre personer i romanen på nogle områder har et større indblik end jeg-for…

...

Tredjepersonfortæller

En anden fortællertype, som ofte benyttes i romaner, er tredjepersons-fortælleren. Her er der altså ikke tale om et ”jeg”, men derimod en fortæller i tredje person (”han”, ”hun”, ”de”, personers navne osv.).

Eksempel:

I Hans Scherfigs roman Den forsvundne fuldmægtig er der en tredjepersons-fortæller:

En mand ringer på fru Amsteds entré-dør. En mand med vindjakke og cykel-klemmer. Han er let kendelig som opdager.
- De må undskylde, frue. Jeg bliver desværre nødt til at stille dem nogle spørgsmål i anledning af det, der er sket - -
- Javel - ja – Kom indenfor. […]

Her optræder der to personer, fru Amsted og en kriminalbetjent (en ’opdager’), som har en samtale. Historien fortælles imidlertid ikke af nogen af personerne, men af en anonym fortæller, der fortæller i tredje person.

Der, hvor der står ”jeg” i eksemplet, er i dialogen mellem personerne. Jeget her i eksemplet er altså ikke fortællerens jeg.

Typer af 3. persons-fortællere

Der findes nogle forskellige typer af tredjepersonsfortællere, som gennemgås på de næste sider:

  • Personbunden/personal fortæller
  • Alvidende fortæller
  • Objektiv fortæller

Den mest benyttede form for tredjepersons-fortæller er den personbundne fortæller (også kaldet personal fortæller). Her fortælles historien gennem én bestemt person. Der benyttes en indre synsvinkel, så vi som læsere oplever begivenhederne igennem denne persons tanker og oplevelser.

Dette gør ofte, at læseren kommer tæt ind på livet af denne person og ofte identificerer sig med – og får sympati for – ham/hende. Nogle gange kan det dog virke omvendt, så vi som læsere nærmere får afsky for personen.

Eksempel:

Mette Thomsens roman Plastic er fortalt gennem en personbunden fortæller, som udgøres af romanens hovedperson Mona Hansen. Dette gør, at vi som læsere præsenteres for Monas følelser, tanker o…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind