Lineær model

Hvad er en lineær model?

Vi benytter lineær regression til at opstille en lineær model, dvs. en model på formen

y = ax + b

Den grafiske repræsentation er en linje, som kaldes regressionslinjen.

Konstanterne a og b er hhv. hældningen og skæringen med y-aksen. Du kan læse mere om lineære modeller, og betydningen af konstanterne i modellen i kompendiet Lineære funktioner.

Mindste kvadraters metode

Når vi opstiller en model med lineær regression, så bestemmer vi en ligning for den linje, der bedst beskriver punkterne i vores punktplot. Du kan læse mere om, hvordan vi vurderer, hvilken linje der bedst beskriver punkterne, og den metode vi benytter til at bestemme den bedste linje, på siden Mindste kvadraters metode.

Lineær regression i et CAS-værktøj

Vi kan bestemme en lineær model med et CAS-værktøj.

Når du benytter lineær re...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind