Residualplot

STX A + B + C, HF B + C, HHX A

Hvad er et residualplot?

Et residualplot er et punktplot. Punkternes koordinater er hhv. x-værdierne i datasættet og de tilhørende residualer. Hvis et datasæt består af punkterne (x1,y1), ..., (xn,yn) og residualerne er r1, ..., rn, så er punkterne i residualplottet givet ved koordinaterne (x1,r1), ..., (xn,rn).

Et residualplot er en grafisk præsentation af residualerne. Da residualerne er forskellen mellem de observerede y-værdier, yi, og de estimerede y-værdier, \hat{y}_i, så kan vi bruge et residualplot til at vurdere, hvor stor afvigelsen er mellem de observerede og estimerede y-værdier.

Jo større |ri| er, jo større er den lodrette afstand fra (xi,ri) til residualplottets førsteakse. Jo længere punkterne i residualplottet er fra førsteaksen, jo større er residualerne altså.

Eksempel: Tegn et residualplot

Herover ses et punktplot, hv...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind