Typiske spørgsmål til mundtlig eksamen

A-, B- og C-niveau

Hvad er regression? Hvad kan regression bruges til?

Se 'Hvad er regression?' i noterne.

Kan du nævne nogle forskellige typer regression? Hvad er forskellen på de forskellige typer?

Se 'Lineær, eksponentiel, potens- og polynomiel regression' i noterne.

Hvad er lineær regression?

Se 'Lineær regression' i noterne.

Hvad er et residual? (HHX: kun A-niveau)

Se 'Residualer' i noterne.

Hvad er et residualplot? (HHX: kun A-niveau)

Se 'Residualplot' i noterne.

Hvad benyttes residualplot til? (HHX: kun A-niveau)

Se 'Vurdering af en lineær model på baggrund af residualplot og residualspredning' i noterne.

Kun STX og HF

Hvad er observerede y-værdier og estimerede y-værdier?

Se 'Residualer' i noterne.

Et datasæt indeholder punktet (2,15). En lineær model, der beskriver datasættet, er givet ved y = 5x + 4. Kan du bestemme residualet hørende til (2,15)?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvilket residual repræsenterer den største afvigelse?

Se 'Residualer' i noterne.

A- og B-niveau

Kun STX og HF

Hvad er mindste kvadraters metode?

Se 'Mindste kvadraters metode' i noterne.

Når vi benytter mindste kvadraters metode, hvordan bestemmer vi så, hvilken linje der er den bedste rette linje?

Se 'Mindste kvadraters metode' i noterne.

Hvilke statistiske metoder bruger vi til at undersøge residualer?

Se 'Statistisk undersøgelse af residualer' i noterne.

Hvor stor en andel af residualerne skal som tommelfingerregel ligge inden for intervallet [-2s,2s]?

Se 'Andelen af residualer i intervallet [-2s,2s]' i noterne.

Hvilke metoder kan vi bruge til at undersøge, om en model er anvendelig til at beskrive et datasæt?

Se 'Vurdering af en lineær model på baggrund af residualplot og residualspredning' i noterne.

A-niveau

Kun STX, HF og HHX

Hvorfor bestemmer vi et konfidensinterval for hældningskoefficienten i en lineær regressionsmodel?

Se 'Konfidensinterval' i noterne.

Hvordan kan et konfidensinterval for hældningen i en lineær model benyttes til at bestemme, om der er en sammenhæng mellem de variable?

Se 'Er der en sammenhæng mellem de variable?' i noterne....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind