Vurdér en lineær model på baggrund af residualplot og residualspredning

STX A + B + C, HF B + C, HHX A

Hvornår er en model anvendelig?

Vi kan benytte lineær regression til at opstille en lineær model, der beskriver sammenhængen mellem to variable.

Vi kan benytte lineær regression på ethvert datasæt, der består af værdierne af to variable - uanset om vi har grund til at tro, at der er en lineær sammenhæng mellem de variable eller ej. Vi har derfor behov for at kunne vurdere, hvornår der er tale om en model, der er anvendelig til at beskrive sammenhængen mellem de to variable.

Når vi skal vurdere, om en model er anvendelig til at beskrive en sammenhæng mellem to variable, så kan vi tage udgangspunkt i et residualplot og evt. residualspredningen (STX A + B, HF B):

  • Residualerne, dvs. afvigelserne mellem de observerede y-værdier og de estimerede y-værdier, skal være små sammenlignet med de observerede y-værdier.
  • Der må ikke være systematiske afvigelser i residualerne, dvs. at punkterne i residualplottet skal ligge tilfældigt fordelt over og under x-aksen. Punkterne i residualplottet må altså ikke danne et mønster (fx en bue).
  • Residualspredningen skal være lille sammenlignet med de observerede y-værdier og sammenlignet med den samlede ændring
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind