Emneopgave (HHX)

Hvis du går på HHX, så skal du skrive en række emneopgaver i Matematik. En af emneopgaverne kan handle om regression. En emneopgave om regression kan dække flere typer regression eller en bestemt type regression, fx lineær regression.

En emneopgave kan bl.a. indeholde en gennemgang af centrale begreber inden for emnet, den vigtigste teori og en række eksempler.

I en emneopgave om regression kan du fx starte med at forklare, hvad regression er. Derefter kan du beskrive en eller flere typer af regression, fx lineær regression, eksponentiel regression, potensregression og/eller polynomiel regression. Når du omtaler lineær regression, så kan du evt. komme ind på Mindste Kvadraters Metode.

Afhængig af opgavens fokus, så kan det også være relevant at inddrage residualplot og/eller konfidensintervaller for hældningskoefficienten.

Husk at inddrage eksempler i din opgave.

Din emneopgave skal tage udgangspunkt i det oplæg, som du får udleveret af din lærer. I oplægget står der typisk, hvilke krav der er til din opgave.