Regressionsanalyse

Her kan du se en oversigt over siderne om regressionsanalyse:

 

Herunder er et uddrag af siden Hvad er regression?

Regressionskoefficienter

Koefficienterne i den model, vi opstiller, kaldes regressionskoefficienter. Hvis vi bestemmer forskriften for en lineær funktion y = ax + b, der beskriver sammenhængen mellem to variable x og y, så er a og b regressionskoefficienterne.

Den bedste model er ikke nødvendigvis en god model

Når vi benytter regression, så opstiller vi den model af en bestemt type, der bedst beskriver dataene. Når vi fx benytter lineær regression, så får vi den rette linje, der bedst beskriver dataene i vores punktplot.

Lineær regression som metode fungerer, uanset om punkterne i vores punktplot tilnærmelsesvist ligger på en ret linje eller ej. Det betyder ikke, at en lineær model nødvendigvis er bedst til at beskrive datapunkterne - eller at det overhovedet giver mening at beskrive dataene med en lineær model. Herunder er et eksempel:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind