Noter

Her er vores noter om regression. Noterne dækker følgende områder:

 

Her er et uddrag af noterne om residualer, residualplot og residualspredning:

Vurdering af en lineær model på baggrund af residualplot og residualspredning

  • Vi kan benytte residualplot og residualspredning til at vurdere, om en lineær model er anvendelig til at beskrive sammenhængen mellem to variable:
    • Residualerne skal være små sammenlignet med de observerede y-værdier.
    • Der må ikke være systematiske afvigelser i residualerne, dvs. at punkterne i residualplottet skal ligge tilfældigt fordelt over og under x-aksen. Punkterne i residualplottet må altså ikke danne et mønster...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind