Lineær, eksponentiel, potens- og polynomiel regression

Hvad er regression?

  • Regression er en metode, der kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem to variable.
  • Vi benytter regression til at opstille en model på baggrund af et datasæt.
  • Koefficienterne i modellen kaldes regressionskoefficienter.

Punktplot

  • Vi benytter et punktplot til at lave en grafisk præsentation af et datasæt. Et punktplot kan hjælpe os med at vurdere, hvilken type model vi kan bruge til at beskrive datasættet.
  • Et punktplot består af punkter. Hvert punkts koordinater er værdien af hhv. den ene og den anden variabel.
  • Få hjælp til at lave et punktplot i vejledningen Lav et xy-plot.
  • Eksempel: Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem længden og bredden af bladene på en bestemt type plante. Vi måler derfor længden og bredden af en række blade:
Længde (i mm) 66   58  57  54  30  59  50  70  55  63  63 
Bredde (i mm) 67  55  56  51  27  58  45  64  51  57  58 

Efterfølgende laver vi et punktplot:

Vi kan se på punktplottet, at punkterne med god tilnærmelse ligger på en ret linje. Vi vil derfor opstille en lineær model, der beskriver sammenhængen mellem længden og bredden af bladene.

Lineæ

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind