Konfidensinterval for hældningen a

Konfidensinterval

  • Vi kan benytte lineær regression til at opstille en lineær model y = ax + b, der beskriver sammenhængen mellem to variable, på baggrund af en stikprøve.
  • Når vi benytter en stikprøve, så får vi et estimat af hældningen a. Vi kalder estimatet for \hat{a}.
  • \hat{a} er vores bedste bud på hældningen i en lineær model, der beskriver sammenhængen mellem de variable.
  • Hvis vi benyttede lineær regression på en anden stikprøve fra samme population, så ville vi formentlig få et andet estimat af hældningen, da der er en vis usikkerhed forbundet med at estimere hældningen ud fra en stikprøve.
  • Da der er usikkerhed forbundet med at estimere a ud fra en stikprøve, så angiver vi ofte et konfidensinterval for a. Typisk anvendes et 95%-konfidensinterval, dvs. et interval som a med 95
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind