Hvad er regression?

Regression er en metode, der benyttes til at opstille modeller

Regression er en metode, der kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem to variable. Vi benytter regression til at opstille en model på baggrund af et datasæt. Hvis vi fx har en formodning om, at der er en lineær sammenhæng mellem to variable x og y, så kan vi opstille en lineær model, dvs. at vi bestemmer en lineær funktion y = ax + b, der beskriver sammenhængen mellem x og y.

Punktplot

Når vi har et datasæt, der består af værdier af to variable, så kan vi lave en grafisk præsentation af datasættet i form af et punktplot. Et punktplot kaldes også for et xy-plot.

Hvert punkts koordinater er værdien af hhv. den ene og den anden variabel.

Som eksempel ser vi på dataene i nedenstående tabel:

x137
 y  2  5  9 

Vi aflæser, at når x = 1, så er y = 2, dvs. at det tilhørende punkt i punktplottet har koordinatsættet (1,2). De and...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind