Residualspredning

Bemærk: Residualspredning er ikke en del af kernestoffet.

Hvad er residualspredningen?

Definition. Residualspredning.

Residualspredningen s er givet ved

s = \sqrt{\frac{r_{1}^{\ 2} + r_{2}^{\ 2} + \dots + r_{n}^{\ 2}}{n-2}}

r1, r2, ..., rn er residualerne.

Når vi har opstillet en lineær model, så kan vi benytte residualspredningen til at vurdere modellens anvendelighed, dvs. hvor godt modellen beskriver vores datapunkter.

Residualspredningen er et mål for den gennemsnitlige lodrette afstand mellem punkterne i vores punktplot og den bedste rette linje, dvs. hvor langt punkterne i gennemsnit ligger fra linjen. Jo mindre residualspredningen er, jo mindre er den gennemsnitlige lodrette afstand altså.

Residualspredningen har samme enhed som y-værdierne i datasættet. Hvis vi fx har opstillet en model, der beskriver sammenhængen mellem en virksomheds omsætning y (...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind