[0]

Regression

Her er vores kompendium om regression. Regression er en del af Matematik A, B og C på STX, HF, HHX og HTX.

Kompendiet indeholder bl.a. noter og sider om eksamen. På eksamenssiderne kan du bl.a. få hjælp til at lave dispositioner til eksamen eller øve typiske spørgsmål til samtaledelen af den mundtlige eksamen.

Kompendiets opbygning

Statistik og sandsynlighedsregning

Du kan se en oversigt over alle vores kompendier inden for emnerne Statistik og Sandsynlighedsregning i kompendiet Statistik og sandsynlighedsregning.

Her er et uddrag af siden Hvad er regression?:

Når vi skal opstille en model, så er det en god idé først at lave et punktplot. På punktplottet kan vi se, om der er en form for mønster i punkternes placering, hvilket kan give os en idé om, hvilken type model det giver mening at bruge til at beskrive dataene.

I nogle tilfælde har vi en teori om sammenhængen mellem de to variable, som afgør hvilken type af model, vi vælger at opstille. Som eksempel forestiller vi os, at vi vil bestemme vands densitet. Sammenhængen mellem vands densitet ρ, volumen V og masse m er givet ved ligningen

m = ρ · V

Da ligningen er på formen y = ax + b, så er der en lineær sammenhæng mellem vands masse m og volumen V.

Hvis vi måler masse og volumen af forskellige mængder vand og laver et punktplot, der viser resultaterne, så vil vi se, at punkterne tilnærmelsesvist ligger på en ret linje. Da teorien om sammenhængen mellem vands masse og volumen støtter op om, at der er en lineær sammenhæng, så giver det mening at opstille en lineær model til at beskrive sammenhængen mellem vands masse og...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Regression

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.