Korrelationskoefficient og forklaringsgrad

Korrelationskoefficient (R)

Korrelationskoefficienten R i en lineær regressionsmodel er et mål for, hvor stærk en lineær sammenhæng der er mellem de to variable.

Korrelationskoefficienten er altid mellem -1 og 1. Jo tættere R er på enten -1 eller 1, jo stærkere er sammenhængen mellem de variable.

Om korrelationskoefficienten er positiv eller negativ afhænger af, om der er tale om en positiv eller negativ sammenhæng:

  • Hvis hældningen er positiv, så er R > 0.
  • Hvis hældningen er negativ, så er R < 0.

I mange sammenhænge benyttes forklaringsgraden (R2) frem for korrelationskoefficienten (R), blandt andet fordi forklaringsgraden kan være nemmere at forstå intuitivt.

Forklaringsgrad (R²)

R2 kaldes forklaringsgraden eller determinationskoefficienten. Da korrelationskoefficienten (R) er mellem -1 og 1, så er forklaringsgraden (R2) mellem 0 og 1.

Når vi laver lineær regression, så bestemmer vi d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind