Residualer

STX A + B + C, HF B + C, HHX A

Hvad er residualer?

Når vi laver regression, så bestemmer vi den model af en bestemt type, der bedst beskriver vores datapunkter. Datapunkterne er på formen (x1,y1), (x2,y2), ..., (xn,yn).

y-værdierne i datasættet kaldes de observerede y-værdier. For hvert punkt (xi,yi) kan vi indsætte x-værdien i modellen og bestemme den estimerede y-værdi, som kaldes \hat{y}_i. Hvis vi fx opstiller en lineær model, så er

\hat{y}_i = a\cdot x_i + b

Forskellen mellem den observerede y-værdi, yi, og den estimerede y-værdi, \hat{y}_i, noteres ri:

r_i = y_i - \hat{y}_i

ri er residualet hørende til punktet (xi,yi).

Residualerne har samme enhed som y-værdierne i datasættet.

Eksempel: Bestem et residual

I en dyrepark forsøger man at regulere antallet af rådyr. Herunder ses resultatet af en optælling af rådyr i parken i perioden 2009 - 2019:

Antal år eft
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind