Polynomiel regression

STX A + B, HF B

Polynomiel regression af grad n

Vi kan benytte polynomiel regression til at opstille en model på formen

y = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0

Tallet n kaldes graden af den polynomielle regression.

Polynomiel regression kaldes også for polynomisk regression.

Når vi opstiller en model på formen y = anxn + an-1xn-1 + ... a1x + a0, så bestemmer vi det n'te grads polynomium, der passer bedst på vores data.

Andengradsregression

Når vi benytter polynomiel regression af grad 2, så bestemmer vi en model på formen

y = ax2 + bx + c

Den ovenstående funktion er et andengradspolynomium. Vi bestemmer altså det andengradspolynomium, der bedst beskriver dataene. Metoden kaldes derfor for andengradsregression eller kvadratisk regression.

Polynomiel regression i et CAS-værktøj

Når vi l...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind