[5]

Lineære funktioner

Her er vores kompendium om lineære funktioner. Lineære funktioner er en del af Matematik A, B og C på STX, HF, HHX og HTX.

Kompendiet indeholder bl.a. noter til lineære funktioner og sider om eksamen. På siderne om eksamen kan du bl.a. få hjælp til at skrive emneopgave og til at øve typiske spørgsmål til samtaledelen af den mundtlige eksamen.

Kompendiets opbygning

Her er et uddrag af siden Lineær vækst:

Vi ser på den lineære funktion f(x) = 3x - 1. Vi aflæser i forskriften, at a = 3, dvs. at når x vokser med 1, så vokser funktionsværdien med 3. Når x-værdien vokser med Δx = 4, så vokser funktionsværdien med 12, da

\begin{align*} a \cdot \Delta x &= 3 \cdot 4 \\[0.5em] &= 12 \end{align*}

På figuren herunder har vi tegnet grafen for f og markeret punkterne (1,2) og (5,14). Forskellen mellem punkternes førstekoordinater er 4, og vi kan aflæse, at forskellen mellem andenkoordinaterne, dvs. funktionsværdierne, er 12.

...

Her er et uddrag af siden Konstanterne a og b:

En funktion f er givet ved

f(x) = 136x + 2498

f(x) beskriver antallet af børnefamilier i en bestemt by til tiden x (målt i år efter 2009).

Vi aflæser, at b = 2498. At b = 2498 betyder, at der var 2498 børnefamilier i byen til tiden x = 0. Da tiden x måles i år efter 2009, så svarer x = 0 til år 2009. Tallet b = 2498 fortæller altså, at der var 2498 børnefamilier i byen i 2009.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Lineære funktioner

[5]
Bedømmelser
  • 12-06-2024
    Givet af 1.g'er på STX
  • 04-12-2023
  • 22-02-2023
    Givet af 1.g'er på STX
  • 14-06-2022
    Givet af 1.g'er på STX