Gør rede for, at observationer med god tilnærmelse er normalfordelte

STX A + HHX A

Her gennemgår vi, hvordan du kan redegøre for, at observationerne i et datasæt tilnærmelsesvist er normalfordelte. Du kan fx benytte vejledningen til at redegøre for, at residualer med god tilnærmelse kan siges at være normalfordelte.

...

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Gør rede for, at residualerne med god tilnærmelse kan siges at være normalfordelte.
  • Gør rede for, at elevernes højder tilnærmelsesvis er normalfordelte.

...

Metode

1. Identificér datasættet

Som det første skal du identificere datasættet. Datasættet er ofte givet i et Excel-ark.

Hvis du har benyttet lineær regression til at opstille en model, og du skal redegøre for…

...

Eksempel

En gruppe elever har målt sammenhørende værdier af vands volumen x og masse y. Resultaterne kan ses i filen vand.

I en lineær regressionsmodel beskrives sammenhængen mellem vandets volumen x (målt i mL) og masse y (målt i g) ved

y = ax + b

Redegør for, at residualerne i modellen med god tilnærmelse kan siges at være normalfordelte.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX A. Selv om du ikke går på STX, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind