Opgaver om normalfordelingen

Genkend opgaver om normalfordelingen

Hvis en opgave handler om normalfordelingen, så står ordet 'normalfordelt' typisk eksplicit i opgaveteksten. Fx 'På en frugtplantage pakkes æbler i poser. Antag, at vægten af poserne er normalfordelt.'

Du kan læse mere om normalfordelingen i vores kompendium Normalfordeling.

Tre typer af opgaver om normalfordelingen

Vi har lavet vejledninger til tre typer af opgaver om normalfordelingen. Herunder kan du se de tre typeopgaver og eksempler på opgaveformuleringer. Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for hver typeopgave.

Bestem sandsynlighed

  • Bestem sandsynligheden for, at der er mere end 105 g hasselnødder i en tilfældig pose.
  • Bestem sandsynligheden for, at caféens omsætning på en tilfældig dag er under 20.000 kr.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type på siden Bestem sandsynlighed.

Bestem et konfidensinterval for middelværdien (µ)

  • Bestem et 95%-konfidensinterval for middelværdien.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type på siden Bestem et konfidensinterval for middelværdien.

Gør rede for, at observationer med god tilnærmelse er normalfordelte

  • Gør rede for, at residualerne med god tilnærmelse kan siges at være normalfordelte.
  • Gør rede for, at elevernes højder tilnærmelsesvis er normalfordelte.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type på siden Gør rede for, at observationer med god tilnærmelse er normalfordelte.