Opgaver om normalfordelingen

Hvis en opgave handler om normalfordelingen, så står ordet ’normalfordelt’ typisk eksplicit i opgaveteksten. Fx ’På en frugtplantage pakkes æbler i poser. Antag, at posernes vægte er normalfordelt.’

Der er to typeopgaver om normalfordelingen.

a) Bestem sandsynlighed

Her er to eksempler på opgaveformuleringer:

  • Bestem sandsynligheden for, at der er mere end 105 g hasselnødder i en tilfældig pose.
  • Bestem sandsynligheden for, at caféens omsætning på en tilfældig dag er under 20.000 kr.

Du kan ofte genkende opgaver af denne type på formuleringen ’Bestem sandsynligheden for, at…’

Du finder en metode til at løse opgaver af denne type i guiden Bestem sandsynlighed (normalfordeling).

b) Bestem et konfidensinterval for middelværdien (µ) baseret på et estimat af standardafvigelsen

Herunder er et eksempel på en opgaveformulering.

  • Bestem et 95%-konfidensinterval for middelværdien.

Det fremgår typisk eksplicit af opgaveformuleringen, når du skal bestemme et konfidensinterval for middelværdien.

Løs opgaver af denne type med guiden Bestem et konfidensinterval for middelværdien (µ) baseret på et estimat af standardafvigelsen.