Bestem sandsynlighed (normalfordeling)

Her kan du læse om, hvordan du bestemmer sandsynligheden for en hændelse, når du arbejder med normalfordelingen. Hvis X er normalfordelt, så skriver vi, at X ~ N(μ,σ), hvor µ er middelværdien, og σ er standardafvigelsen/spredningen.

I metodeafsnittet beskriver vi, hvordan du kan benytte WordMat til at løse opgaver af denne type. Vi har valgt WordMat, da det er vores erfaring, at det er et godt værktøj at bruge til at løse denne type af opgave.

Metode

1. Identificér X og aflæs middelværdien og standardafvigelsen/spredningen

Ordet ’normalfordelt’ indgår typisk i formuleringen af denne typeopgave. I nogle tilfælde er X nævnt eksplicit i den forbindelse, fx ’vægten X af en tilfældigt udvalgt pose med æbler er normalfordelt’. Hvis ikke der står eksplicit i opgaven, hvad X betegner, så skal du afgøre det ud fra...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind