Undersøg, om model har ikke-signifikante variable, og opstil korrigeret model

HHX A

Her gennemgår vi, hvordan du kan undersøge, om der er ikke-signifikante variable i en multipel lineær regressionsmodel. Vi gennemgår også, hvordan du kan opstille en korrigeret model, hvis der er ikke-signifikante variable i den oprindelige model.…

...

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Gør rede for, at X2 kan udelades af modellen.
  • Vis, at variablen X2 er ikke-signifikant. Opstil en korrigeret model.
  • Undersøg, om modellen har ikke-signifikante variable.…

...

Metode

1. Opstil hypotese

En variabel, Xi, er signifikant, hvis vi kan forkaste nulhypotesen H0: βi = 0. Vi kan forkaste nulhypotesen, hvis den tilhørende p-værdi er mindre end 0,05. Hvis vi ikke kan forkaste nulhypotesen, så kaldes den variable for ikke-signifikant.

Du …

...

Eksempel

Beboerne på en villavej har undersøgt deres årlige elforbrug. Sammen med elforbruget har de indsamlet følgende oplysninger om hver villa: størrelsen i kvm, antallet af rum, antallet af voksne, der bor der, antallet af børn, der bor der, samt antallet af tv'er.

Dataene kan ses herunder:

I eksemplet i vejledningen Estimér parametre i model har vi estimeret parametrene i en multipel lineær regressionsmodel:

Y = 2653,04 + 23,76 · X1 - 382,03 · X2 + 660,41 · X3 + 449,44 · X4 - 394,40 · X5

Undersøg, om modellen har ikke-signifikante variable, og opstil en korrigeret model.

Løsning med Wordmat og Excel
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind