Opgaver om statistik og sand­synligheds­regning

Her kan du få hjælp til at løse en stor del af de opgaver om statistik og sandsynlighedsregning, der ofte indgår i opgavesæt til den skriftlige eksamen i Matematik A, B og C på STX, HHX, HTX og HF.

Denne webbog består af vejledninger, hvor vi beskriver, hvordan du kan genkende og løse forskellige typer af opgaver om statistik og sandsynlighedsregning. Vejledningerne indeholder også eksempler på opgaver, som vi har lavet, så de ligner eksamensopgaver. I vejledningerne viser vi, hvordan vi løser opgaverne med de metoder, vi har gennemgået. Vores besvarelser er lavet med CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™. Hvis du har brug for hjælp til at bruge et CAS-værktøj, så foreslår vi, at du kigger i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple og TI-Nspire.

For at du kan nå at blive fortrolig med metoderne inden din eksamen, så anbefaler vi, at du begynder at øve dig i god tid inden eksamensperioden.

Du kan finde vejledningerne til opgaver inden for andre emner, fx funktioner og geometri, her: Matematik med hjælpemidler.

Opbygning

I de første vejledninger i webbogen kan du finde hjælp til at løse opgaver, hvor du skal bestemme et gennemsnit, kvartilsæt eller andre statistiske deskriptorer, tegne et boksplot, et histogram eller en anden grafisk præsentation af en fordeling eller aflæse og sammenligne boksplot.

Vi har også lavet to vejledninger til opgaver om sumkurver, hvor vi gennemgår, hvordan du bestemmer de kumulerede frekvenser og tegner en sumkurve, og hvordan du aflæser på en sumkurve.

Derefter finder du en vejledning, hvor vi gennemgår, hvordan du kan lave et xy-plot (punktplot) og en vejledning til opgaver, hvor du skal lave en optælling af et datasæt vha. en pivottabel eller et skema.

I vejledningerne til opgaver om hypotesetest gennemgår vi, hvordan du laver et χ2-test for goodness of fit eller et χ2-test for uafhængighed.

Webbogen indeholder tre vejledninger til opgaver om binomialfordelingen, hvor du får hjælp til at 

Webbogen indeholder også to vejledninger til opgaver om normalfordelingen. I de to vejledninger gennemgår vi, hvordan du

Du kan også få hjælp til at bestemme et konfidensinterval for hældningskoefficienten eller til at vurdere et udsagn på baggrund af et konfidensinterval.

I vejledningen Skriv et resumé af dine statistiske resultater giver vi nogle gode råd om, hvordan du kan lave en god sammenfatning, hvor du præsenterer resultatet af dine statistiske undersøgelser.

Sidst i webbogen finder du to vejledninger om residualer, hvor du kan få hjælp til at løse opgaver, hvor du skal tegne et residualplot eller bestemme residualspredningen eller benytte et residualplot og residualspredningen til at vurdere anvendeligheden af en lineær regressionsmodel.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Opgaver om statistik og sandsynlighedsregning

[5]
Bedømmelser
 • 24-02-2021
  Givet af Underviser på Andet
  Jeg er meget begejstret for studienet.dk og derfor også for den aktuelle webbog. studienet ville have været en fantastisk hjælp, havde den eksisteret, da jeg tog matematisk studenter-eksamen i 1956 og også i min senere uddannelse. Med venlig hilsen Uno Romby Nielsen
 • 05-02-2020
  Givet af 2.g'er på STX
  Super hjælpsom til min SRO
 • 14-11-2020
  Givet af GS-elev på 1. år
 • 11-11-2020
  Givet af HHX-elev på 2. år