Lav et xy-plot

Her gennemgår vi, hvordan du kan lave et xy-plot. Et xy-plot kaldes også for et punktplot.

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Lav et xy-plot af sammenhængen mellem alder og indtægt.
  • Indtegn dataene i et koordinatsystem.
  • Tegn et punktplot.

Metode

Som det første skal du identificere datasættet. Datasættet er givet i opgaven eller i en tilhørende Excel-fil.

Datasættet er typisk er givet i form af en xy-tabel. Tabellen kan være opstillet lodret eller vandret:

xy
::
  
  
x...         
y...   

Du skal nu overføre datasættet til dit CAS-værktøj og bruge CAS-værktøjets kommandoer til at lave et punktplot. Hvis du er i tvivl om, hvordan du overfører et datasæt til et CAS-værktøj, eller hvordan du laver et punktplot, så anbefaler vi, at du benytter vejledningerne til WordMat, GeoGebra™, Maple™ eller TI-Nspire™.

Husk at tilføje aksetitler.

Regression

Opgaver, hvor du skal lave et xy-plot, er ofte efterfulgt af opgaver, hvor du skal opstille en regressionsmodel eller estimere konstanterne i en regressionsmodel (typisk a og b).

Vi har lavet vejledninger til tre forskellige typer af opgaver om regression:

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver HF B og HF C. Selv om du ikke går på HF, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:

HF B