Lav et χ2-test for uafhængighed

Denne guide handler om, hvordan du laver et χ2-test (chi i anden-test) for uafhængighed. Et uafhængighedstest benyttes til at teste, om der er uafhængighed mellem to variable i en undersøgelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal teste for uafhængighed, så anbefaler vi, at du først læser vores beskrivelse på siden Opgaver om hypotesetest, hvor du finder en karakteristik af χ2-test for uafhængighed og χ2-test for goodness of fit.…

...

Metode

1. Identificér de observerede værdier

Du skal starte med at identificere de observerede værdier. De observerede værdier er typisk givet i opgaven i form af en krydstabel, eller du har opstillet en krydstabel med observationerne i en tidligere opgave.

2. Opstil hypoteser og aflæs signifikansniveauet

Udgangspunktet for testet er en hypotese, som kaldes nulhypotesen. Nulhypotesen, H0, er den hypotese, som du vil teste. For uafhængighedstests er den generelle hypotese: Der er uafhængighed mellem de to variable i u…

...

Eksempel

Tabellen herunder viser resultatet af en stikprøve, hvor 100 personer mellem 21 og 50 år har svaret på, hvilket af to morgenmadsprodukter, de bedst kan lide.

 21 - 30 år31 - 40 år41 - 50 årTotalMorgenmadsprodukt #18211544Morgenmadsprodukt #223181556Total313930100

Undersøg på et 5%-signifikansniveau, om firmaet bag undersøgelsen kan antage, at der er uafhængighed mellem alder og hvilket morgenmadsprodukt, der foretrækkes.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind