Bestem tallene a og b ved lineær regression

Bestem a og b

Du kan bestemme tallene a og b i en lineær regressionsmodel med metoden beskrevet på siden Opgaver om lineær regression.

Hvad er en lineær regressionsmodel?

En lineær model er en model på formen

y = ax + b

En lineær regressionsmodel er en lineær model bestemt ved at benytte metoden "lineær regression". Når vi benytter lineær regression, så bestemmer vi en ligning for den linje, der bedst beskriver datapunkterne i vores datasæt.