Bestem et konfidensinterval for andelen af succeser, p

Her får du en gennemgang af, hvordan du kan løse opgaver, hvor du skal bestemme et konfidensinterval for p ud fra en stikprøve. Når du skal bestemme et konfidensinterval, så vil det typisk stå direkte i opgaven: ’Bestem et konfidensinterval’.

Vi benytter konfidensintervaller til at få en idé om størrelsen af p, når vi ikke har mulighed for at bestemme den sande værdi af p. Som eksempel forestiller vi os, at vi er interesseret i andelen af 6’ere (p) slået med en tilfældig hvid terning. Vi kan bestemme et estimat af p ved at lave en stikprøve, dvs. ved at slå med terningen et vist antal gange og beregne andelen af 6’ere i stikprøven, men det er ikke muligt at bestemme den sande værdi af p. Vi bestemmer derfor et konfidensinterval for p.

I metodeafsnittet beskriver vi, hvordan du kan benytte GeoGebras sandsynlighedslommeregner til at bestemme konfidensintervaller. Vi anvender GeoGebras sandsynlighedslommeregner, da det er vores erfaring, at det er et godt værktøj til at løse denne typeopgave.

Metode

1. Identificér de to udfald: succes og fiasko

Opgaver om binomialfordelingen tager altid udgangspunkt i et forsøg, der gentages, og som kun har to mulige udfald: succes og fiasko. Som det første skal du identificere det forsøg, ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind