Opgaver om hypotesetest

Hypotesetest

Et hypotesetest er et statistisk test, der tager udgangspunkt i en hypotese. Vi har lavet vejledninger til to typer af hypotesetest: binomialtest og uafhængighedstest.

Binomialtest

Her kan du se to eksempler på opgaver, der løses ved at benytte et binomialtest:

  • Undersøg, om man på signifikansniveau 5% kan forkaste nulhypotesen: Højst hver tredje elev cykler til skole.
  • Opstil en nulhypotese, og benyt et binomialtest med et signifikansniveau på 5% til at undersøge nulhypotesen.

Få hjælp til at lave binomialtest i vejledningen Opgaver om binomialtest.

Hvis du går på STX eller HF, så vil du typisk skulle lave et binomialtest.

Uafhængighedstest

Her kan du se to eksempler på opgaver, der løses ved at benytte et uafhængighedstest (χ2-test for uafhængighed):

  • Opstil en nulhypotese og afgør på et 5% signifikansniveau, om valg af transportmiddel er uafhængigt af uddannelsesniveau.
  • Bestem de forventede værdier og test nulhypotesen med et signifikansniveau på 5%. Kan nulhypotesen forkastes?

Få hjælp til at lave uafhængighedstest i vejledningen Opgaver om uafhængighedstest.

Hvis du går på HHX , så vil du typisk skulle lave et uafhængighedstest.