Opgaver om hypotesetest

Her kan du få hjælp til at løse opgaver om hypotesetest. Hvis du begyndte på STX eller HF efter 1. august 2017, så vil du typisk skulle lave binomialtest. Du finder vores vejledning til binomialtest på siden Opgaver om binomialtest.

Hvis du går på HHX eller begyndte i gymnasiet før 1. august 2017, så vil du typisk skulle lave et χ2-test (chi i anden-test). Hvis du skal lave et χ2-test, så anbefaler vi, at du læser videre herunder, hvor vi gennemgår, hvordan du kan afgøre, om du skal lave et χ2-test for goodness of fit eller et χ2-test for uafhængighed.…

...

Opgaver om χ2-test

Herunder ser du tre eksempler på opgaver om χ2-test:

  • Opstil en nulhypotese, der kan bruges til at undersøge, om karakterfordelingen har ændret sig siden 2015, og afgør om nulhypotesen kan forkastes på et 5% signifikansniveau.
  • Opstil en nulhypotese og afgør på et 5% signifikansniveau, om valg af transportmiddel er uafhængigt af uddannelsesniveau.
  • Bestem de forventede værdier, når nulhypotesen antages at være sand, og test nulhypotesen med et signifikansniveau på 5%. Kan nulhypotesen forkastes?

I opgaver, hvor du skal lave et χ2-test, vil du typisk blive bedt om at opstille en nulhypotese og/eller bestemme de forventede værdier samt teste nulhypotesen (ofte på et 5% signi…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind