Opgaver om hypotesetest

Denne guide handler om, hvordan du laver et χ2-test (chi i anden-test), hvor du tester for goodness of fit eller uafhængighed.

Herunder ser du tre eksempler på opgaver:

  • Opstil en nulhypotese, der kan bruges til at undersøge, om karakterfordelingen har ændret sig siden 2015, og afgør om nulhypotesen kan forkastes på et 5% signifikansniveau.
  • Opstil en nulhypotese og afgør på et 5% signifikansniveau, om valg af transportmiddel er uafhængigt af uddannelsesniveau.
  • Bestem de forventede værdier, når nulhypotesen antages at være sand, og test nulhypotesen med et signifikansniveau på 5%. Kan nulhypotesen forkastes?

I opgaver, hvor du skal lave et hypotesetest, vil du typisk blive bedt om at opstille en nulhypotese og/eller bestemme de forventede værdier samt teste nulhypotesen (ofte på et 5% signifikansniveau).

At opstille en nulhypotese og bestemme de forventede værdier er nødvendige skridt på vejen til at teste en hypotese. Uanset om det står eksplicit i opgaven, skal du altså både have en nulhypotese og kende de forventede værdier, for at kunne lave et hypotesetest.

I nogle eksamenssæt er testet delt ud på flere opgaver. Fx kan du i opgave a) blive bedt om at opstille en nulhypotese og bestemme de forventede værdier, mens du i opgave b) skal undersøge, om nulhypotesen kan forkastes. Hvis det test, som du skal lave, er delt ud på flere opgaver, så skal du dele din besvarelse op, sådan at du besvarer de enkelte opgaver med de relevante dele af testet.…

...

Goodness of fit-test eller uafhængighedstest

Her får du en beskrivelse af, hvad der karakteriserer hhv. goodness of fit-tests og uafhængighedstests. Du kan bruge afsnittet som en hjælp til at afgøre, hvilken type test du skal lave.

Goodness of fit-tests benyttes til at teste om en række observerede værdier er fordelt som forventet, fx om en stikprøve har samme fordeling som hele populationen, eller om observationerne i …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind