Opgaver om binomialtest

Her gennemgår vi, hvordan du laver et binomialtest. Et binomialtest er et hypotesetest, der benyttes, når de observerede data forventes at være binomialfordelte. Hvis vi fx har lavet en meningsmåling, hvor vi har spurgt en række danskere, om de ville stemme på et givent politisk parti, hvis der var valg i dag, så kan vi benytte et binomialtest til at undersøge, om at andelen af danskere, der vil stemme på partiet, har ændret sig siden sidste valg. Det kan vi gøre, fordi hvert eksperiment (at spørge en person, om de ville stemme på partiet eller ej) kun har to mulige udfald: Ja (vedkommende ville stemme på partiet) eller nej (vedkommende ville ikke stemme på partiet).

Her kan du se tre eksempler på opgaveformuleringer:

  • Benyt et binomialtest til at undersøge, om man kan forkaste nulhypotesen på et 5% signifikansniveau.
  • Undersøg, om man på signifikansniveau 5% kan forkaste nulhypotesen: Højst hver tredje elev cykler til skole.
  • Opstil en nulhypotese, og benyt et binomialtest med et signifikansniveau på 5% til at undersøge nulhypotesen.

Opgaver af denne type kan typisk genkendes på, at der eksplicit står, at du skal lave et binomialtest. Hvis ikke der specifikt står, at du skal lave et binomialtest, så vil du typisk blive bedt om at undersøge, om du kan forkaste en nulhypotese.…

...

Metode

1. Vælg en binomialfordelt stokastisk variabel

Vi benytter et binomialtest, fordi vi forventer, at de observerede data er binomialfordelte, dvs. at hvis X er en stokastisk variabel, der tæller antallet af "succeser", så er X~b(n,p).  "Succes" er det udfald, vi er interesse…

...

Eksempel på højresidet test

En undersøgelse fra 2015 blandt eleverne på et stort gymnasium viste, at 21% af de elever, der var til eksamen i M…

...

Eksempel på venstresidet test

Virksomhed A lover, at 99% af deres produkter er fejlfri. En af …

...

Eksempel på dobbeltsidet test

Freja har fundet en gammel mønt. For at …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind