Opgaver om binomialfordelingen

Genkend opgaver om binomialfordelingen

Opgaver om binomialfordelingen tager udgangspunkt i et eksperiment med to mulige udfald, der gentages et vist antal gange. De to mulige udfald er succes (det udfald vi vælger at fokusere på) og fiasko (det andet udfald). Et eksperiment kan fx være at spørge en tilfældig person, om vedkommende genkender et givent logo (succes) eller ej (fiasko). Et forsøg kan også være at slå med en terning og se, om man får en 6’er (succes) eller ej (fiasko).

Når du arbejder med binomialfordelingen, så er sandsynligheden for succes den samme, hver gang et eksperiment gentages. Tænk fx på sandsynligheden for at slå en 6’er med en fair terning, som altid er 1/6, uanset hvor mange gange du slår med terningen. Desuden er udfaldene af forsøgene uafhængige af hinanden. Fx påvirker det ikke resultatet af et terningekast, at du lige har slået en 6’er med samme terning.

Du kan læse mere om binomialfordelingen i vores kompendium Binomialfordeling.

Fire typer af opgaver med binomialfordelingen

Vi har lavet vejledninger til fire typer af opgaver med binomialfordelingen. Herunder kan du se de fire typeopgaver og eksempler på opgaveformuleringer. Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for hver typeopgave.

Bestem sandsynlighed

  • Bestem sandsynligheden for, at 5 ud af de næste 200 modkørende personbiler er grønne.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type på siden Bestem sandsynlighed.

Bestem middelværdi eller spredning

  • Bestem middelværdien μ og spredningen σ af X.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type på siden Bestem middelværdi eller spredning.

Estimér andelen af succeser, p

  • Estimer p, dvs. andelen af personer der aldrig har været på skiferie.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type på siden Estimér andelen af succeser, p.

Bestem et konfidensinterval for p

  • Bestem et 95%-konfidensinterval for andelen af krus med skår og vurdér, om andelen af krus med skår har ændret sig siden den nye emballage blev taget i brug.

Få hjælp til at løse opgaver af denne type på siden Bestem et konfidensinterval for p.