Bestem et konfidensinterval for middelværdien (µ) baseret på et estimat af standardafvigelsen

Hvis X er normalfordelt, så kan vi bestemme et konfidensinterval for middelværdien af X ud fra estimater af middelværdien og standardafvigelsen/spredningen. Vi bestemmer estimaterne på baggrund af en stikprøve. Denne guide indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan bestemme sådan et konfidensinterval.

I metodeafsnittet herunder viser vi, hvordan du kan løse denne typeopgave.

Metode

1. Identificér X

I opgaveformuleringen vil ordet ’normalfordelt’ typisk indgå, fx ’Antag at indholdet af juice i kartonerne er normalfordelt.’ Vi lader typisk X betegne ”en tilfældigt udvalgt af dét, der er normalfordelt”. I eksemplet med juice vil vi fx lade X betegne indholdet af juice i en tilfældigt udvalgt juicekarton. Nogle gange indgår X eksplicit i formuleringen. Hvis ikke X indgår eksplicit, så skal du vurdere ud fra opgaveformuleringen, hvad X s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind