Bestem statistiske deskriptorer

Her gennemgår vi, hvordan du kan bestemme statistiske deskriptorer, fx gennemsnit, median eller kvartilsæt.

...

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Bestem gennemsnit, median og varians for fordelingen af skostørrelser.
  • Bestem medianen for bilpriserne.
  • Beskriv fordelingen med tre statistiske deskriptorer.
  • Bestem kvartilsættet.

...

Gode råd, når du bestemmer statistiske deskriptorer

  • Observationer kaldes grupperede eller ugrupperede, alt efter om de er inddelt i intervaller eller ej. Nogle statistiske deskriptorer kaldes det samme, uanset om de karakteriserer grupperede eller ugrup…

...

Metode

Bestem de statistiske deskriptorer med et CAS-værktøj.

Du kan få hjælp til at bestemme deskriptorerne i vores vejledninger til CAS-værktøjer. Vær opmærksom på, at der er to afsnit i hver vejledning: ét om grupperede observationer og ét om ugrupperede observationer. Du finder vejledningerne her: WordMat, GeoGebra™, Maple™ og TI-Nspire™.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver HF C. Selv om du ikke går på HF, så kan du godt bruge opgaverne til at øve dig.

Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind