Bestem et konfidensinterval for hældningskoefficienten (a)

I denne guide får du en gennemgang af, hvordan du bestemmer et konfidensinterval for hældningskoefficienten a i en lineær model, dvs. en model på formen y = a·x + b.

Opgaver af denne type er typisk formuleret på samme måde, og du vil derfor ofte kunne genkende opgaven på formuleringen:

  • Bestem et konfidensinterval for hældningskoefficienten.

I eksamenssæt følger denne typeopgave som regel efter en opgave, hvor du har opstillet en lineær regressionsmodel. Du bestemmer et konfidensinterval med udgangspunkt i den lineære regressionsmodel, som du har bestemt tidligere.

Metode

Hvis du har opstillet en lineær regressionsmodel med WordMat-skabelonen "Excel Regression", og du skal bestemme et 95%-konfidensinterval for hældningskoeffcienten, så anbefaler vi, at du bruger den metode, der er beskrevet i afsnittet WordMat-skabelonen "Excel Regression".

Hvis du ikke har brugt WordMat-skabelonen, eller hvis du skal bestemme et konfidensinterval med et konfidensniveau, der ikke ikke er 95%, så kan du bruge metoden beskrevet i afsnittet WordMat og GeoGebra™.

WordMat-skabelonen "Excel Regression"

1. Aflæs estimatet af hældningskoefficienten (â) og usikkerheden på hældningskoefficienten (Δa)

I en tidligere opgave har du opstillet en lineær regressionsmodel eller bestemt parametrene i en lineær regressionsmodel med WordMat-skabelonen "Excel Regression".

En lineær regressionsmodel er vores bedste bud på en lineær sammenhæng. Parameteren a i den lineære model er derfor også vores...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind