Aflæs og sammenlign boksplot

I denne guide forklarer vi, hvordan du aflæser et boksplot og sammenligner to (eller flere) boksplot. Et boksplot er en grafisk præsentation af en fordeling, og boksplot kan bl.a. benyttes til at sammenligne to fordelinger. Til den skriftlige eksamen kan du møde opgaver, hvor du skal aflæse værdier i et boksplot og sammenligne to fordelinger ved at sammenligne boksplot. I denne guide får du hjælp til at løse opgaver af denne type.

Herunder er der fire eksempler på, hvordan opgaven kan være formuleret:

  • Bestem kvartilsættet.
  • Sammenlign boksplottene.
  • Benyt de to boksplot til at sammenligne aldersfordelingen blandt medlemmerne i håndboldklubben og fodboldklubben.
  • Bestem kvartilsættet og sammenlign fordelingen af karakterer blandt eleverne i de to klasser ved hjælp af boksplottene.

Du kan genkende opgavetypen ved, at der står i opgaveformuleringen, at du skal bestemme fordelingens kvartilsæt eller sammenligne to boksplot - eller begge dele.

Du får typisk givet et boksplot i opgaveformuleringen, som du skal sammenligne med et boksplot, du har lavet i en tidligere opgave. Hvis du er i tvivl om, hvordan du laver et boksplot, så kan du få hjælp i vores guides til WordMatMaple™ og TI-Nspire™.…

...

Sådan aflæser du et boksplot

Et boksplot er en grafisk præsentation af en fordeling. Her er et eksempel på et boksplot:

Hen ad x-aksen er observationerne. Eksemplet herover viser aldersfordelingen…

...

Sådan kan du sammenligne boksplot

Her får du seks idéer til, hvordan du kan sammenligne boksplot. Det afhænger af de konkrete boksplot, hvilke sammenligninger det giver mening at lave. Vælg de idéer, som passer til de boksplot, du arbejder med, og lav også gerne eventuelle relevante sammenligninger, som ikke er på listen herunder.

  • Start med at…

...

Eksempel

Vi tager igen udgangspunkt i eksemplet med aldersfordelingen blandt medlemmerne i en forening, men kigger denne gang på to foreninger: forening A og forening B. De to boksplot herunder viser aldersfordelingen i de to foreninger.

Den mindste og største observation samt kvartilsæ…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind