Sprog

Hvad er sproglige analyse?

Sproglige analyse kan dække over flere forskellige ting i Dansk. Overordnet handler det om at se på, hvordan sproget virker i en tekst. Det kan f.eks. være, at du undersøger, om sproget afslører et ulige magtforhold mellem to personer i en samtale, eller hvordan sproget understreger naturens skønhed i et romantisk digt. 

Det centrale ved den sproglige analyse er, at du kigger på måden, ordene og sætningerne i teksten er fremstillet  på, og derefter på den virkning, som fremstillingen har.

Vælg de rigtige begreber

Typisk vil man analysere sprogets virkning ved hjælp af nogle bestemte begreber. Det kan f.eks. være ordvalg, semantiske felter, billedsprog, dialekter, facework eller egotilstande. For at vælge de rigtige begreber til din sproglige analyse skal du kende tekstens genre. Et godt sted at begynde er at overveje, om teksten er fiktion eller non-fiktion. Det vil sige om teksten skildrer opdigtede forhold eller virkelige forhold. 

I vores kompendie om metoder i Dansk har vi lavet en oversigt over de analysemetoder, der er relevante i fiktion og non-fiktion. Her kan du se de forskellige tilgange, du kan bruge i din sproglige analyse, så du kan vælge lige den, der er relevant for din tekst. Der er nemlig stor forskel på, om du laver en stilistisk analyse af sproget i et digt, eller om du laver en kommunikationsanalyse af sproget i en tv-reklame.

Derudover giver vores kompendie om sproglige virkemidler en stor oversigt over alle de begreber, som kan være relevante, når du analyserer sproget i en tekst.

Brug vores analysevejledninger

På Studienet har vi lavet analysevejledninger til mange specifikke genrer. I vores analysevejledninger fokuserer vi især på, hvordan teksten bruger sproglige virkemidler: