Fortællertyper

Hvad er en fortæller?

Tekstens fortæller er den person, som gengiver fortællingen i en tekst. Fortælleren er ikke den samme som forfatteren, da fortælleren eksisterer inde i teksten, mens forfatteren eksisterer udenfor teksten. 

Fortælleren kan optræde på forskellige måder i teksten, f.eks. som et “jeg”. De forskellige måder, fortælleren kan optræde på, kalder vi fortællertyper. 

Der findes overordnet seks fortællertyper i skønlitterære tekster som noveller og romaner. Vi opdeler dem i t…

...

Fortællerens viden og indsigt

Alvidende fortæller

En alvidende fortæller har ubegrænset viden og indsigt. Fortællertypen har overblik over hele fortællingen og kan springe frem og tilbage i tid og sted og bevæge sig ind og ud af personernes tanker og følelser.

En alvidende fortæller behøver ikke bruge sin ubegrænsede viden og indsigt i hele teksten. Den alvidende fortæller kan f.eks. placere synsvinklen hos én person i længere perioder og dermed begrænse sin viden og indsigt til det, personen ser og ved. Den alvidende fortæller kan dog, i modsætning til den personbundne fortæller, altid bevæge sig udenfor personens synsvinkel igen og give informationer, som personen ikke har mulighed for at kende.

Den alvidende fortæller er mest almindelig i ældre tekster. Her afslører fortælleren ofte sin alvidenhed med fortællerkommentarer. 

Alvidende fortæller kaldes også autoritær f…

...

Relevante analysevejledninger

Studienets analysevejledninger hjælper dig med at analysere fortælleren i mange forskellige genrer: 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind