Medsyn og bagudsyn

Medsyn og bagudsyn er begreber, vi bruger til at beskrive, hvor fortælleren er placeret tidsligt i forhold til handlingen i en tekst. 

I mange tekster er der både brugt medsyn og bagudsyn. …

...

Hvad er medsyn?

Medsyn er en fortælleteknik, hvor fortælleren virker til at befinde sig på samme tidspunkt som begivenhederne, der fortælles om. Fortælleren har dermed ingen afstand til det fortalte, men må berette om begivenhederne i den rækkefølge og det tempo, som de finder sted. Med andre ord er medsyn, når fortællerens perspektiv følger med handlingen.  

Medsyn betyder, at fortælleren kun gengiver, hvad der sker nu-og-her. Derudover ved fortælleren ikke, hvad der sker efter begivenhederne. Fortælleren har altså intet overblik over handlingen og kan derfor ikke give overordnede …

...

Er bagudsyn og medsyn synsvinkler?

Nogle lærebøger ser bagudsyn og medsyn som synsvinkler, ligesom indre og ydre synsvinkel. Begrundelsen er, at bagudsyn og medsyn handler om, hvorfra fortælleren ser handlingen i tidslig fortstand, ligesom indre og ydre synsvinkel handler om, hvorfra fortælleren se…

...

Relevante analysevejledninger

Du bruger typisk begreberne medsyn og bagudsyn, når du analyserer skriftlige fiktionstekster, f.eks. noveller eller romaner. Du kan finde mere hjælp til medsyn og bagudsyn i vores analysevejledninger:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind