Filmtekniske virkemidler

Filmtekniske virkemidler kaldes også filmiske virkemidler. Begrebet dækker over, hvordan handlingen og personerne i medieteksten fremstilles, fx i forhold til billedbeskæring, klipning eller underlægningsmusik. 

Du kan analysere filmtekniske virkemidler i både fiktive og ikke-fiktive medietekster.

Du kan læse om analyse af filmiske virkemidler i vores kompendie om filmiske virkemidler