Begreber i Dansk

Her finder du forklaringer på centrale begreber i Dansk. Du kan bruge kompendiet, uanset om du går på STX, HF, HTX, HHX eller EUX.

Vi giver en kort forklaring på de vigtigste fagtermer inden for faget og linker til uddybende sider, hvor du kan finde mere viden. 

Du kan bruge kompendiet til at slå ord og begreber op, som du er i tvivl om. Du kan også bruge det til at genopfriske din viden i Dansk, fx op til eksamen. 

Du kan finde frem til det enkelte begreb på to måder: Enten kan du bruge den interne søgefunktion oppe til venstre, eller også kan du orientere dig efter den alfabetiske inddeling på siderne. 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra vores begrebskompendium.

Forbinderord

Forbinderord er små ord og udtryk, der skaber sammenhæng i en tekst - både fra sætning til sætning og afsnit til afsnit. Derfor er de gode at bruge i skriftlige opgaver. Forbinderordene kan fx opsummere, opremse eller forklare. Eksempler er “alt i alt”, “for det første” og “eksempelvis”.

Formel modernisme

Den formelle modernisme er en litteraturhistorisk retning ca. 1965-1980, der lægger vægt på tekstens form, fx opbygning, fortælleteknik og sprog. Man mener fx, at sproget (som er en del af tekstens form) former virkeligheden. Et andet centralt begreb er attituderelativisme: Ideen om, at mennesket består af flere identiteter (attituder) og kan skifte mellem dem. Formel modernisme dækker over tre understrømninger: systemdigtning, konkretisme og popdigtning. Retningens tekster er digte, fx af Per Højholt, Inger Christensen og Dann Turèll. Kaldes også 3. fase-modernisme.

Formelsprog

Formelsprog er faste udtryk og vendinger, der i middelalderen optræder i folkeviser og i folkeeventyr. Fx “så væn en mår” (en smuk pige) eller “der var engang”. Formlerne gør det let for modtageren at afkode historien, fordi modtageren allerede ved, hvad formlerne betyder. Samtidig betyder det kortfattede formelsprog, at meget kan siges med få ord.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Begreber i Dansk

[1]
Bedømmelser
  • 29-05-2022
    Givet af 3.g'er på STX