Aktantmodellen

Hvad er aktantmodellen?

Aktantmodellen er en model, som kan forklare, hvilke roller personerne i en fortælling indtager, og hvilke mål de ønsker at opnå. Grundlæggende har modellen seks roller (eller aktanter), som kan udfyldes: subjekt, objekt, hjælper, modstander, giver og modtager.

I nogle fortællinger indtages alle rollerne af personer. I andre fortællinger udfyldes nogle af rollerne af genstande, overnaturlige væsner, dyr eller mere abstrakte idéer, ønsker og mål.

Herunder gennemgår vi de forskellige roller (aktanter) i modellen:

Subjekt

Subjektet er en person, som ønsker at opnå et mål i en fortælling. Subjektet vil som regel være hovedpersonen, men i nogle fortællinger kan bipersoner også have deres egne mål, de ønsker at opnå. Der kan altså godt være flere subjekter i én fortælling. I de fleste tekster vil det dog være nok at analysere hovedpersonen som subjekt.

Objekt

Objektet er det, som subjektet forsøger at opnå. Objektet kan være mange forskellige ting. Nogle gange vil objektet være noget helt konkret som en genstand eller præmie. Det kan f.eks…

...

Illustration af modellen

Aktantmodellen illustreres typisk på følgende måde, hvor rollernes forhold er markeret med pile:

Aktantmodellen…

...

Relevante analysevejledninger

Vi bruger oftest aktantmodellen, når vi vil vise, at en tekst har en helt fast og stereotyp rollefordeling. I undervisningen er det derfor mest almindeligt at bruge aktantmodellen til at analysere folkeeventyr, som er kendetegnet ved følge klare, faste formler. 

Modellen kan også bruges på personerne i kunsteventyr, men her vil modellen ofte vise, at genren bryder med en eller flere af modellens roller, fordi kunsteventyr …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind