Baggrund

Sommerfugledalen kræver en vis baggrundsviden

For at forstå Sommerfugledalen af Inger Christensen er det en god ide at kende lidt til den genre, som bogen er et eksempel på. Bogen består af 15 såkaldte sonetter og danner som helhed en sonetkrans, hvor de 14 første sonetter 'bindes sammen' i den 15. og sidste sonet i bogen. 

Her på siden forklarer vi først, hvad en sonet er og derefter, hvad der kendetegner en sonetkrans. Vi fortæller også om Inger Christensens fremgangsmåde og inspiration til bogen samt om de mange sommerfuglearter, der nævnes i Sommerfugledalen. Det er vigtigt at have denne baggrundsviden, hvis du gerne vil have en dybere forståelse af digtene, men du kan selvfølgelig godt læse dem helt uden baggrundsviden.

En sonet er en gammel genre med klare kendetegn

Sonetten er en lyrisk genre, der kendes helt tilbage fra den italienske renæssance, det vil sige fra omkring 1300-tallet. En sonet består typisk af 14 verslinjer på 10 eller 11 stavelser. Rytmen er ofte jambisk, det vil sige med tryk eller betoning på hver anden stavelse, og hvor verslinjerne indledes med en tryksvag eller ubetonet stavelse (som i sonet I, verslinje 4: ”en sværm”).

Der er lidt forskellige traditioner, når det gælder antallet og omfanget af stroferne i en sonet. I de klassiske sonetter efter italiensk forbillede er de 14 verslinjer først delt i to strofer med hver fire verslinjer. Herefter følger to strofer med hver tre verslinjer. 

De første to strofer kaldes kvartetter (afledt af ”quarto”, der er italiensk for ’fjerde’), mens de to sidste kaldes terzetter (afledt af ”terzo”, der er italiensk for tredje). Mellem de to kvartetter og de to terzetter er der i traditionelle sonetter en vending eller drejning, på italiensk: volta. Her får sonetten en ny betydning, fx ved at de beskrivelser, vi møder i de første to str...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind