Sonet XIII (13)

Døden personificeres som jegets modstander

I den første verslinje i sonet 13 sker der en vigtig ændring i betydningen, når vi sammenligninger med sidste verslinje i 12. sonet. De to verslinjer er ellers helt ens, men de placeres i forskellige sammenhænge og får derfor to forskellige betydninger, der viser sig at være afgørende for forskellen på sonet 12 og 13. Første strofe i 13. sonet lyder på følgende måde:

Det er døden som med egne øjne
vil se sig selv i mig, som er naiv,
en indfødt, som er bundet til den nøgne
selvindsigt i det der kaldes liv.

Her bliver døden personificeret. Det vil sige, at døden fremstilles som en person med egen handlekraft og vilje. Døden ”vil se sig selv i mig”, står der fx i verslinje 2. I 12. sonet er det jeget, der ser døden som et uhyggeligt træk ved sit eget udseende. Det giver hele den sonet en klar dødsbevidsthed, som også er til stede i 13. sonet. 

Samtidig bliver døden gjort til en modstander for jeget. Døden fremstilles som en person eller en ydre magt, som jeget står over for. Det ser vi både i første strofe og igen i tredje og fjerde strofe, hvor jeget nærmest har en dialog med døden:

Så jeg kan svare døden, når den kommer:
jeg leger sandrandøje, tør jeg håbe,
at jeg er billedet på evig sommer?

Jeg hører godt du kalder mig for ingen,
men det er mig, der svøbt i kejserkåbe
ser dig an fra sommerfuglevingen.

Her ser vi, hvordan jeget oplever døden som en modstander. Jeget forbereder sig på, hvordan hun vil ”svare døden, når den kommer”. I begge strofer fornemmer ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind