Fællesdelen

Til skriftlig eksamen i samfundsfag A skal du altid besvare en fællesdel. Spørgsmålene i fællesdelen har alle sammen en bestemt form, og man kan derfor heldigvis forberede sig på dem. De næste fire dele handler om, hvad du skal gøre, hvis du får en opgave, hvor du skal:

Du får hjælp til, hvordan du kan gribe opgaven an, hvilke faldgruber du skal undgå, og hvad du kan gøre for at skrive en fremragende besvarelse.

Hver af delene viser dig desuden vej til nogle rigtig gode besvarelser af delens spørgsmålstype. På den måde kan du se eksempler på, hvordan en god besvarelse af hvert slags spørgsmål helt konkret kan se ud.

OBS. Hvis du er startet på gymnasiet i august 2017 eller derefter, så er der kun to typer fællesdele du kan få udleveret: Opstil hypoteser og besvar et hv-spørgsmål.