Anvend viden

I fællesdele og delopgaver kan du blive bedt om at anvende viden om et begreb, emne eller en teori. Nedenstående noter er en liste med idéer til, hvad du kan komme ind på. Listen er ikke udtømmende, så du kan sagtens inddrage viden vi ikke har inkluderet. Husk at alle punkter sjældent er lige relevante. Du skal derfor vælge de punkter, der er mest relevante for dit spørgsmål.

Sociologi

Adfærd på de sociale medier

Forholdet mellem aktør og struktur

Integration

 • Integrationstyper: Assimilation, segregation og kulturpluralistisk integration.
 • Kulturteori. Herunder at kulturer ofte definerer sig i modsætning til andre kulturer. Jeg- versus vi-kultur.
 • Hylland Eriksens identitetsvalg: Den rene identitet, bindestregsidentitet og den kreolske identitet.
 • Splittelse mellem primær og sekundær socialisering. Problemer med at identificere den generaliserede anden jf. George Herbert Mead.
 • Anerkendelsens betydning. Her kan Axel Honneths tre anerkendelsesbehov inddrages: kærlighedsanerkendelse, retlig anerkendelse og solidarisk anerkendelse.
 • Sociale kategorier
 • Stereotyper. Herunder Rosenthal-effekten.
 • Fordomme.
 • Særlige kendetegn ved det danske samfund. Herunder at det siden 1864 har været meget kulturelt homogent og at det danske sprog er svært at lære.
 • Nationalisme. Evt. Benedict Anderson om forestillede fællesskaber.
 • Charles Taylor om nødvendigheden af at realisere sig selv på baggrund af noget allerede givet. Autenticitetens etik. Manglende anerkendelse af grupper
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind