Opstil en model

En besvarelse af et spørgsmål, hvor du skal opstille en model, skal indeholde to ting:

  • Den opstillede model
  • En uddybning og begrundelse af den opstillede model

Guiden her vil give dig råd og vejledning til, hvordan du udarbejder begge dele. Siden består af to hovedafsnit. I det første kan du finde hjælp til at opstille en model og i det andet kan du finde hjælp til at uddybe og begrunde din model. 

Hvis du har brug for at se nogle gode besvarelser af denne opgavetype, kan du med fordel hente nogle af Studienets egne besvarelser:

Ops…

...

Sådan opstiller du en model

Din model skal være en model for en årsagssammenhæng. Det betyder, at din model skal vise, hvordan en eller flere årsagsfaktorer kan føre til en bestemt konsekvens. Du kan også komme ud for, at faktorerne og konsekvensen kaldes ”variabler”. Det er klart nemmest at lave modellen ved at tegne bokse og pile i Word. Den kan f.eks. se sådan ud:

En model er en meget forenklet fremstilling af en kompleks sammenhæng. Derfor skal din model også være simpel. Du skal derfor kun bruge få ord i dine bokse. Modellen skal skabe et overblik, og det gør den bedst, hvis den er hurtig at læse. Du får lejlighed til at uddybe indholdet i boksene, når du skriver din begrundelse.

Det er en god idé at du vælger …

...

Sådan uddyber og begrunder du din model

Når du skal uddybe og begrunde din model, skal du uddybe indholdet i hver af dine årsagsbokse med lidt flere ord og begrunde, at de årsagsfaktorer, du har valgt, kan forklare konsekvensen. I nogle tilfælde bør du også uddybe indholdet i konsekvensboksen:

  • Du skal uddybe konsekvensen, hvis du selv har udledt den af et bilag.
  • Du kan vælge at uddybe konsekvensen, hvis du har et bilag, som uddyber den. Du kan vise, at du har læst og forstået bilaget, ved i én eller to sætninger at sammenfatte de vigtigste pointer om konsekvensen.

Hvis du uddyber konsekvensen er det en god idé at gøre det som det første. Derefter kan du…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind