Diskussion

Hvad går diskussionsopgaver ud på?

I diskussionsopgaver skal du diskutere et emne. Det vil sige, at du skal fremføre forskellige synspunkter på emnet og give faglige argumenter for og imod hvert synspunkt. Du får typisk et eller to bilag, som din diskussion skal tage udgangspunkt i. Derudover vil du næsten altid blive bedt om at anvende en bestemt type viden. Et diskussionsspørgsmål kan f.eks. lyde sådan:

”Diskutér, hvorvidt den danske velfærdsmodel begrænser kvinders valgmuligheder i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2, og du skal anvende viden om ideologier og velfærdsmodeller.”

I det følgende får du råd og vejledning til, hvordan du kan besvare diskussionsopgaver. …

...

Inden du går i gang med at skrive

Læs spørgsmålet

Det første, du skal gøre, er at læse spørgsmålet grundigt. Når du læser et diskussionsspørgsmål, er der nogle ting, du bør holde øje med:

Hvad er emnet for diskussionen? Diskussionsspørgsmål har næsten altid et emne, som din diskussion skal handle om. I eksemplet ovenfor er emnet, hvorvidt den danske velfærdsmodel begrænser kvinders valgmuligheder i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet. Læs emnet flere gange så du er sikker på, at du har styr på det. I dette tilfælde er det vigtigt, at du lægger mærke til, at det handler om valgmuligheder i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet. Du skal altså ikke komme ind på alle den danske velfærdsmodels konsekvenser for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet men kun konsekvenserne for deres valgmuligheder. Det er også vigtigt, at du lægger mærke til, at det er betydningen af den danske velfærdsmodels, du skal diskutere. Du skal altså ikke diskutere betydningen af andre aspekter af det danske samfund.
I enkelte tilfælde kan der være to forskellige emner. Eksempelvis kan du blive spurgt om, i hvor høj grad det er ønskeligt og muligt at styrke FN. I så fald er emnerne, ”i hvor høj grad er det ønskeligt at styrke FN” og ”i hvor høj grad er det muligt at styrke FN”. Hvis der er to emner, så er det ofte en god idé at diskutere dem ét ad gangen.

Skal du tage udgangspunkt i et bilag? Din diskussion skal som regel tage udgangspunkt i ét eller to bilag. Hvis du skal tage udgangspunkt i et bilag, så vil det sige, at bilaget skal være afsæt for din besvarelse. Bilaget skal altså inddrages i starten af din besvarelse. I vores eksempel om kvinders valgmuligheder på arbejdsmarkedet argumenterer bilag B2 for, at den danske velfær…

...

Eksempler på diskussionsopgaver

Her kan du finde Studienets eksempler på diskussionsopgaver. Det kan være en stor hjælp at læse, hvordan andre løser diskussionsopgaver, hvis man er i tvivl om, hvordan opgavetypen skal gribes an.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind