Diskussion

I opgaver hvor du skal diskutere et emne, skal du som regel fremføre forskellige synspunkter på emnet og give faglige argumenter for og imod hvert synspunkt. Du får typisk et eller to bilag, som din diskussion skal tage udgangspunkt i. Et diskussionsspørgsmål kan f.eks. lyde sådan:

”Diskutér, hvorvidt den danske velfærdsmodel begrænser kvinders valgmuligheder i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2, og du skal anvende viden om ideologier og velfærdsmodeller.”

I denne del får du råd og vejledning til, hvordan du kan besvare diskussionsopgaver. Først kommer vi ind på, hvordan du forbereder dig bedst muligt til at skrive din besvarelse, og derefter får du gode råd til, hvordan du kan gribe selve skriveprocessen an. Til sidst kan du læse nogle råd, der kan hjælpe dig til at skrive en fremragende besvarelse.

Hvis du vil læse nogle gode eksempler på besvarelser af diskussionsopgaver, så kan du finde nogle af Studienets besvarelser her:

Eksempler på besvarelser af diskussionsspørgsmål…

...

Inden du går i gang med at skrive

Inden du går i gang med at skrive din diskussion, er det vigtigt, at du læser spørgsmålet og bilagsmaterialet grundigt, og at du lægger en plan for, hvordan du vil gribe din besvarelse an. I dette afsnit får du gode råd til alle tre ting.

Læs spørgsmålet

Det første, du skal gøre, er at læse spørgsmålet grundigt. Når du læser et diskussionsspørgsmål, er der nogle ting, du bør holde øje med. Dem kommer vi ind på i dette underafsnit.

Hvad er emnet for diskussionen? Diskussionsspørgsmål har næsten altid et emne, som din diskussion skal handle om. I eksemplet ovenfor er emnet, hvorvidt den danske velfærdsmodel begrænser kvinders valgmuligheder i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet. Læs emnet flere gange så du er sikker på, at du har styr på det. I dette tilfælde er det vigtigt, at du lægger mærke til, at det handler om valgmuligheder i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet. Du skal altså ikke komme ind på alle den danske velfærdsmodels konsekvenser for kvinders deltagel…

...

Når du skriver din besvarelse

Når du skriver din diskussion, er der nogle ting, du bør tænke over. Dem kommer vi ind på i dette afsnit.

Inddrag faglig viden

I en diskussionsopgave er det et krav, at du inddrager mere viden, end den du får i bilaget. Du bør altid inddrage samfundsfaglig teori. Det kan du gøre ved at modstille, hvad forskellige teorier har at sige om emnet eller ved at bruge teori i dine argumenter.

Du kan også inddrage samfundsfaglige statistikker. Dem kan du f.eks. finde i din statistikbog eller i materialet til det foregående spørgsmål. Det kan tage en del tid at finde relevant statistik. Studienet anbefaler derfor, at du for det me…

...

Hvis du vil skrive en eksemplarisk besvarelse

Det afhænger meget af det enkelte spørgsmål, hvad der skal til for at skrive en eksemplarisk besvarelse. I dette afsnit får du nogle idéer, som ofte er relevante.

Brug bilagene til det foregående spørgsmål

Hvis det foregående spørgsmål var et undersøgelsesspørgsmål, så kan du meget ofte bruge nogle af bilagene i din besvarelse af diskussionsspørgsmålet. Du kan bruge bilagene som udgangspunkt for argumenter eller til at vurdere, om nogle teoriers forudsigelser stemmer bedre overens med fakta end andre.

Hvis det foregående spørgsmål var et sammenligningsspørgsmål, så kan du også nogle gange bruge enkelte pointer derfra i din besvarelse af diskussionsspørgsmålet. I så fald er det meget v…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind