Beregninger

På de følgende sider får du vores guide til beregninger til skriftlig eksamen i Samfundsfag A. Vi kommer ind på følgende beregninger:

Vi forklarer kort, hvordan du laver de forskellige samfundsfaglige beregninger. Hvis du gerne vil have en mere dybdegående guide, så kan læse vores kompendium om kvantitativ analyse.

I vores gennemgang af de forskellige beregninger har vi medtaget vores mellemregninger, så du kan følge processen. Men når du foretager beregninger til skriftlig eksamen i samfundsfag, så skal du ikke skrive dine mellemregninger, du skal bare skrive resultaterne.

Her kan du se et uddrag fra siden Konfidensintervaller

Vi finder vores 95%-konfidensinterval ved at beregne statistisk usikkerhed. Det kan vi gøre ved hjælp af denne formel: 

1,96 \cdot \sqrt{P \cdot \left ( \frac{(100 - P)}{n} \right )} = \text{Statistisk usikkerhed}

n er vores stikprøvestørrelse. Det vil sige det antal personer vores stikprøve består af. P er den procentandel i stikprøven vi ønsker at udregne statistisk usikkerhed på. For at finde frem til vores konfidensinterval, så trækker vi først den statistiske usikkerhed fra vores P. Det giver os den nedre grænse for konfidensintervallet. Derefter lægger vi den statistiske usikkerhed til vores P. Det giver os den øvre grænse for konfidensintervallet. De to tal udgør vores konfidensinterval.

Lad os kigge på et eksempel. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind