Eksempler

Det kan være en hjælp at se eksempler på, hvordan de forskellige opgavetyper kan besvares, når man træner til eksamen. Vi har samlet et par eksempler på hver af de seks forskellige opgavetyper:

Du kan med fordel bruge eksemplerne til at sammenligne med, hvordan du typisk løser en bestemt opgavetype.

Her kan du se et uddrag fra vores eksempelbesvarelse af Delopgave A: Kina i verden. Uddraget er fra notatopgaven.

Jeg har valgt at præsentere dig for en isolationistisk strategi, da jeg mener, at den vil være populær hos præsident Trump samt hans vælgerbase. Præsidenten har tidligere ytret utilfredshed med USA’s rolle som politimand i verden og ønsket at vende fokus tilbage til USA. Ved at trække tropper hjem og fremme den amerikanske økonomi lever vi dermed op til præsidentens budskaber om “America First” og “Make America Great Again”. Præsidenten har også tidligere ytret utilfredshed med forholdet til Kina og har selv iværksat en toldkrig med landet. Det er altså en strategi som præsidenten allerede er fortaler for, hvilket gør det lettere at overbevise præsidenten om, at dette er den rette udenrigspolitiske strategi. 

Strategien vil også glæde Trumps vælgerbase, fordi den hjælper præsidenten med at leve op til sine valgløfter om at sikre amerikanske jobs. En forbedring af den amerikanske økonomi vil desuden fremme befolkningens tilfredshed med præsidenten og kan dermed bidrage til, at Trump bliver genvalgt i 2020.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind