Forberedelse til eksamen

Det er en rigtig god idé at forberede sig før den skriftlige eksamen i Samfundsfag A. Her på siden får du et overblik over, hvordan vi kan hjælpe dig til at være klædt på til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Du kan med fordel downloade alle de produkter vi nævner, så du også har vores hjælp ved hånden til selve eksamenen.

Få styr på de faglige emner

Samfundsfag har mange forskellige emner. Det er en god idé at danne sig et overblik over de forskellige emner, så du ved, hvilke du har helt styr på og hvilke der er svære. Du kan med fordel med at læse vores noter til Samfundsfag A. Hvis du har brug for at få forklaret noget yderligere kan du læse vores kompendier. I kompendierne giver vi dig dybdegående forklaringer og mange eksempler, så du får den bedst mulige forståelse.

Du kan finde en oversigt over vores kompendier her.

Øv dig i de forskellige opgavetyper

Hvis du gerne vil have opgavetyperne helt ind under huden, så kan du finde dine gamle afleveringer frem og forsøge at løse opgaverne igen. Vi har lavet opgavehjælp og eksempelbesvarelser til de fleste eksamenssæt til Samfundsfag A. Du kan bruge dem til at se, hvordan vi løser opgaverne og sammenligne dem med dine egne afleveringer.

Du kan finde en oversigt over opgavehjælp her.

Du kan finde en oversigt over Studienets eksempelbesvarelser her.

Øv dig i at læse statistisk materiale og lave beregninger

Til den skriftlige eksamen i Samfundsfag A vil du sandsynligvis få udleveret statistisk materiale som du skal konkludere noget ud fra. Det er derfor en god idé, at du øver dig i at læse statistisk materiale. Du vil sandsynligvis også blive bedt om at lave beregninger på baggrund af det statistiske materiale. Det kan du også øve dig i.

Her i vejledningen forklarer vi de typer beregninger som du typisk skal bruge til eksamen. Hvis du har brug for at få forklaret nogle beregninger yderligere, så kan du med fordel læse vores kompendium om kvantitativ analyse, hvor vi forklarer, hvordan man bruger de forskellige beregninger, hvordan man aflæser dem og hvordan man laver dem. Du kan bruge kompendiet til at få styr på, hvordan man aflæser statistisk materiale og laver beregninger.

Få styr på noterne og begreberne

Det er en god idé at have nogle gode noter som du kan slå op i, når du er tre timer inde i din eksamen og har glemt, hvad Ziehe mener. Som forberedelse til eksamen kan du derfor med fordele få styr på dine noter. Undersøg om, der er nogle huller som der skal fyldes ud.

Vi har lavet et notekompendium, en begrebsliste og en række flashcards som du kan bruge som supplement til dine egne noter.

Få overblik over metode

Til skriftlig eksamen i Samfundsfag A kan du blive bedt om at vurdere metodiske styrker og svagheder ved forskellige bilag. Selv hvis du ikke bliver direkte bedt om det, så er metodiske overvejelser en måde at trække din besvarelse op. I vores kompendium om metode i Samfundsfag kan du læse om de forskellige metoder og blive klogere på deres styrker og svagheder.